Studentsko savjetovalište - UNIZD

Preventivna zdravstvena zaštita

 

Specijalisti za školsku medicinu u Zavodu za javno zdravstvo Zadar obavljaju preventivnu zdravstvenu zaštitu:

-    sistematski pregled na I.god. studija,
-    pregled za smještaj u studentski dom,
-    ostvarivanje prava na mirovanje studentskih obveza iz zdravstvenih razloga,
-    savjetovanje iz područja reproduktivnog zdravlja, mentalnog zdravlja, kroničnih bolesti i dr.

Ambulante za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo su smještene na slijedećim lokacijama:

Ambulante za školsku medicinu ZZJZ Adresa
 
Telefon
 
O.Š.Smiljevac Ivana Lucića 47 241-647
O.Š.Šime Budinića      Put Šimunova 4 305-436
O.Š.Bartula Kašića Bribirski prilaz 2 322-328
Ambulanta Biograd (pri Domu zdravlja) 386-820