Studentsko savjetovalište - UNIZD

Djelatnici


Voditeljica Studentskog savjetovališta

doc. dr. sc. Marina Vidaković
e-mail: mjurkin(at)unizd.hr
Docentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru i
članica Vijeća Studentskog savjetovališta


Stručne suradnice

Severina Mamić, mag. psych. 
e-mail: smamic(at)unizd.hr
Individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Ivana Sučić Šantek, dipl. psih.
e-mail: issantek(at)unizd.hr
Individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta 


Suradnice/i s drugih odjela

Prof. dr. sc. Mira Klarin - individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić - članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Izv. prof. dr. sc. Rozana Petani - individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković -  članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić - član Vijeća Studentskog savjetovališta

Doc. dr. sc. Arta Dodaj - individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Dr. sc. Katica Burić Ćenan - individualna savjetovateljica i i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Mr. sc. Lozena Ivanov , v. predavačica - individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

 

Vanjske suradnice/volonterke

Ana Horvat, mag. psych. - individualna savjetovateljica

Danijela Surać, prof. - individualna savjetovateljica

Đurđica Jurjević, prof. - individualna savjetovateljica

Tajana Ninković, mag. psych. - individualna savjetovateljica