Studentsko savjetovalište - UNIZD

Kontakti

Adresa:

Studentsko savjetovalište

Sveučilište u Zadru

Trg kneza Višeslava 9  (2. kat)

HR - 23 000 ZADAR

 

Kontakti:

Telefon: 023/200-820

Besplatni telefon: 0800/200-199

e-mail: savjetovaliste@unizd.hr

Rad sa studentima: 9 - 15 sati

Napomena: Termini individualnog savjetovanja mogu se prilagoditi rasporedu studenta neovisno o radnom vremenu Savjetovališta.

Posjetite nas! 

 nas facebook   Nas instagram

Posjetite nas!