Studentsko savjetovalište - UNIZD

Preventivna zdravstvena zaštita

Specijalisti za školsku medicinu u Zavodu za javno zdravstvo Zadar obavljaju preventivnu zdravstvenu zaštitu:

- sistematski pregled na I. god. studija,
- pregled za smještaj u studentski dom,
- ostvarivanje prava na mirovanje studentskih obveza iz zdravstvenih razloga,
- savjetovanje iz područja reproduktivnog zdravlja, mentalnog zdravlja, kroničnih bolesti i dr.

Ambulante za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo su smještene na slijedećim lokacijama.