Studentsko savjetovalište - UNIZD

Zdravstvena zaštita studenata


Studenti koji zadrže izabrane liječnike u mjestu stalnog prebivališta tijekom studija u Zadru imaju pravo na medicinsku pomoć kod akutnih upala, trauma, zaraznih bolesti i sl. u Službi za hitnu medicinsku pomoć ili u bilo kojoj drugoj ugovornoj ambulanti opće medicine (prema čl.6 Ugovora o provođenju PZZ)

Ukoliko pak želite odabrati svog liječnika u Zadru, možete ga izabrati među ugovornim liječnicima Doma zdravlja Zadarske županije.


Svaka redovna studentica/student na fakultetu ima dva liječnika: liječnika obiteljske medicine kojeg ste izabrali (i kojem se obraćate kada ste bolesni) i studentskog liječnika, specijalistu školske i sveučilišne medicine. Svaki fakultet ima nadležnog studentskog liječnika.
 
Studentski liječnik na prvoj godini fakulteta obavlja sistematski pregled u koji je, uz pregled, uključen i razgovor o Vašim navikama i prilagodbi na fakultet. Ukoliko na sistematskom pregledu studentski liječnik otkrije određeni zdravstveni problem uputiti će Vas na daljnju obradu.
Tom istom liječniku možete se za vrijeme studiranja obratiti u slučaju poteškoća vezanih za učenje kao i mogućih problema uzrokovanih promjenama, prilagodbom na fakultet.
Njemu se možete obratiti i ako su vam potrebne konzultacije i savjetovanje o reproduktivnom zdravlju i kroničnim bolestima.

Studentskom liječniku se obraćate i zbog nemogućnosti obavljanja tjelesnog odgoja, radi pregleda za studentski dom i ostvarivanje prava iz zdravstvenih razloga na jednokrevetnu sobu, kao i radi mirovanja studentskih obaveza iz zdravstvenih razloga.
 
Kamo ići kad ste bolesni?
 
Kada ste bolesni (boli vas grlo, kašljete, imate povišenu temperaturu …) tada idete svom izabranom liječniku obiteljske medicine.
Studenti koji nisu iz Zadra i zadrže izabrane liječnike u mjestu stalnog prebivališta tijekom studija u Zadru u slučaju bolesti mogu se javiti na hitnu medicinsku pomoć ili za vrijeme studiranja izabrati liječnika obiteljske medicine u Zadru.
Ista je procedura sa stomatologom i za djevojke s ginekologom.
Ukoliko prebacujete karton iz mjesta stanovanja u Zadar, tada je za slučaj neke zdravstvene tegobe, kada se nalazite u mjestu svog stalnog boravka, potrebno tamo potražiti pomoć u hitnoj medicinskoj pomoći.
 
Kako doći do nadležnog studentskog liječnika?
 
Liječnici koji su određeni za Vaš fakultet u skrbi imaju još i osnovne i srednje škole zbog čega se dio njihovog rada odvija na terenu (u školama). Iz tih razloga za dolazak Vašem studentskom liječniku potrebno je prethodno nazvati i naručiti se.
Popis lijepčnika školske medicine, njihove adrese možete pronaći u dijelu o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti
    
Imam li pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje?
 
Svi redovni studenti imaju pravo na besplatnu policu dopunskog osiguranja HZZO, koja ide na teret državnog proračuna. Potrebno je izvaditi potvrdu na fakultetu o redovnom studiranju, ponijeti  zdravstvenu knjižicu i index te otići u najbliži ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.