Studentsko savjetovalište - UNIZD

Informativni leci

Studentsko savjetovalište kontinuirano radi na kreiranju letaka kojima pokrivamo široki raspon tema. Uz informativni letak o Studentskom savjetovalištu, u akad. god. 2019./2020. kreirali smo nekoliko novih letaka za što bolje i efikasnije učenje:

• Kako uspješno učiti? Stilovi i strategije učenja,
• Kako uspješno učiti? Motivacija i koncentracija,
• Prilagodba na studij.

U akad. god. 2020./2021. pripremili smo vam 4 nova letka:

• Kako se nositi s anksioznošću?,
• Kako organizirati učenje?,
• Prokrastinacija,
• Studij i zdravlje.Leci su dostupni na našim informativnim stalcima koji se nalaze na:

• Novom kampusu (Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, na ulazu u zgradu)
• Starom kampusu (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2; lijevo i desno od porte)
• Zgradi na Relji (Trg kneza Višeslava 9, 2. kat gdje se nalazi Studentsko savjetovalište).